GET IN TOUCH

‍Mango consists of creative and skilled people with broad expertise from a range of different fields. Together we can produce everything you need for your event, big or small. You name it, we solve it.

Arbeidende styreleder

Thor Øistein har sin bakgrunn fra eiendom og finans, og er arbeidende styreleder i Mango. Han har en variert bakgrunn med rådgivning innen finans på områder som gjeldsrådgivning, generasjonsskifter og virksomhetsoverdragelser. 2001 etablerte han Coop Eiendom AS sammen med NKL, og drev det frem til 2008. I tiden etter dette har han vært investor i egne prosjekter.

Thor Øistein liker friluftsliv og fisking med familie og venner. Han er også en ivrig kunstsamler.

Daglig leder

Even er daglig leder i Mango, og har jobbet lenge i eventbransjen, spesielt mot olje og energisektoren. Han har blant annet vært svært involvert i Oljeindustripolitisk seminar, og Offshore Strategikonferansen. Han har hatt flere ledende stillinger og har en Executive Master in Business Administration. Even liker å reise og se nye steder, sjøen, være aktiv og å samle gode folk til hyggelig lag.

Kreativ leder

Pål Espen har jobbet 13 år som programleder og kreativ leder i NRK konsernet. Han har skrevet 6 bøker og vært bidragsyter i flere andre. Som skuespiller har han hatt roller i over 50 filmer og TV serier, og i 2022 har hans første egenskrevne film premiere på kortfilmfestivalen i Grimstad. Han har også 30 års erfaring som imitator og komiker. Pål Espen liker blant annet fluefiske, motorsykler og taekwon do. Han er også utdannet kokk, noe vi i Mango er veldig glad for.

Leder teknikk

Nils har jobbet med teknisk avvikling av konferanser og events i 40 år. Han ser muligheter få andre ser, og er en meget viktig bidragsyter i utviklingen av scene- og produksjonsløsninger. Han er alltid løsningsorientert og klarer å få maksimalt ut av budsjettene som er til rådighet. Noe av hans erfaring er blant annet prosjektledelse for Nobels Fredspris, ansvarlig for tolketjenester for stortinget, teknisk prosjektleder for Nordisk Råd, samt ledelse og teamlederansvar i en lang rekke sammenhenger. Nils liker å sykle, spille i korps og være sammen med familien.

Leder prosjekt

Tore har over 20 års erfaring som prosjektleder og teambuilder. Han får frem gnisten hos folk på alt fra familiedager og sommerfester, til julebord eller blåturer for bedrifter. God flyt, god planlegging og lav terskel for deltagelse kjennetegner hans teambuildinger. Og ikke minst: Det skal være morsomt og inkluderende. Tore liker å gå på ski, reise til utlandet, spille et par runder med frisbeegolf og elsker konkurranser og lek.

Leder multimedia

Sindre har over 10 års erfarings med innholdsproduksjon innen arrangementsbransjen. Han er dedikert, pliktoppfyllende og genuint opptatt av fornøyde kunder. Han jobber som leder for multimediasatsingen til Mango AS, og har en kombinasjon av kreativ og teknisk kompetanse. Sindre jobber med grafikk og filmproduksjon fra A til Å, og kreative tekniske løsninger i sal i tett samarbeid med teknisk avdeling. På fritiden elsker han alt av konkurranser og sport, og er ofte å se i rulleskiløypen i Melsheia.

Seniorrådgiver

Morten er seniorrådgiver og prosjektleder i Mango, og har med sine 25 år i bransjen vært med på det meste av små og store arrangement. Han er opptatt av nettverksbygging og kompetanseheving, og er hyppig benyttet som coach av foredragsholdere og paneldeltagere. Morten bemanner vårt kontor i Danmark.

Multimediaprodusent

Malin Helene er vårt nyeste tilskudd til Mangofamilien, og har en BA i animasjon & motion capture. Sammen med Sindre utgjør hun vårt multimediateam som lager magi med film, grafikk og design. Hun liker å kombinere stiler og teknikker i arbeidene sine. Malin Helene liker å spille improvisasjonsteater, er svært glad i dyr, og er nysgjerrig på det meste. Og så har hun svart belte 1 DAN i taekwon do.

Teknisk prosjektleder

Thorstein er utdannet lydtekniker og musikkprodusent ved Westerdahls Oslo Act. Han er veldig godt likt av våre oppdragsgivere, og beskrives som veldig dyktig og hyggelig å jobbe med. I tillegg til lang erfaring fra event, har Thorstein også lang erfaring med konsert og konferanseteknikk. Thorstein liker å stå på scenen selv også, og leies inn som musiker for en lang rekke band og artister.

Teknisk prosjektleder

Eivind er utdannet dataelektroniker og lydtekniker. Han har lang erfaring fra et bredt utvalg arrangementer. Han er veldig effektiv og lever etter mottoet at med grundig planlegging får man jobben gjort riktig på første forsøk. Eivind møter alltid folk med positiv innstilling, et genuint ønske om å innfri kundens behov, og forstå andres måter å jobbe på.

COB

Thor Øistein has a background within property and finance, and is Chairman of the Board at Mango. He has a varied background with consultancy in finance in areas such as debt advice, generational changes and business transfers. In 2001, he established Coop Eiendom AS together with NKL, and ran it until 2008. In the time since then, he has been an investor in his own projects.

Thor Øistein enjoys the outdoors and fishing with his family and friends. He is also an avid art collector.

CEO

Even is the CEO at Mango, and has worked for a long time in the event industry, especially in the oil and energy sector. Among other things, he has been very involved in NPF's Olje- og energipolitisk seminar and the Offshore Strategy Conference in Stavanger. He has held several leading positions and has an Executive Master in Business Administration.

Even likes to travel and see new places, the sea, being active and hosting social gatherings with good friends.

Head of administration

Per has worked many years as finance and administration manager in the event industry. He also has a background as a teacher. Per ensures good routines and makes sure everything practical runs like a well-oiled machine. He is constantly on the lookout for systems that make our everyday lives easier.

Per has a unique musicality and plays in several bands on the electric guitar with great passion.

Kreativ leder

Pål Espen har jobbet 13 år som programleder og kreativ leder i NRK konsernet. Han har skrevet 6 bøker og vært bidragsyter i flere andre. Som skuespiller har han hatt roller i over 50 filmer og TV serier, og i 2022 har hans første egenskrevne film premiere på kortfilmfestivalen i Grimstad. Han har også 30 års erfaring som imitator og komiker. Pål Espen liker blant annet fluefiske, motorsykler og taekwon do. Han er også utdannet kokk, noe vi i Mango er veldig glad for.

BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER

Kristoffer is a trained robot technician with 17 years of experience in sales. He has held roles such as Retail coordinator, Wholesale Manager, Country Manager and consultant, but his heart belongs to business development. Kristoffer is passionate about seeing creative ideas come to life and developing fruitful relationships with clients whom he quickly calls friends. With the help of a playful, innovative and creative mindset, he achieves good results with clients who dare to think a little out of the box.

TECHNICAL LEAD

Nils has worked with the technical execution of conferences and events for 40 years. He sees opportunities that few others see, and is a very important contributor to the development of stage and production solutions. He is always solution-oriented and manages to get the most out of the budgets available. Some of his experience includes project management for the Nobel Peace Prize, responsibility for interpretation services for the Storting and technical project manager for the Nordic Council. Nils enjoys cycling, playing the tuba and being with his family.

PROJECT LEAD

Tore has worked as a project manager and team builder for over 20 years. He brings out the spark in people at everything from family days and summer parties, to business events and foreign travels for companies. Good flow, preparations, and a inclusiveness characterize his team buildings activities. And not least: It must be fun and preferably a little bit different.

Tore likes to ski, travel abroad, play a couple of rounds of frisbee golf and loves all sorts of competitions and games.

MULTIMEDIA LEAD

Sindre has more than 10 years of experience with media production within the event industry. He is dedicated, conscientious and goes the extra mile for satisfied customers. He's head of Mango's multimedia department, and has a combination of creative and technical expertise. Sindre works with graphics and film production from A to Z, and loves to develop creative stage designs and AV solutions in close collaboration with our technical department.

In his spare time, he loves all kinds of competitions and sports, and can often be seen on roller skis track in Melsheia.

SENIOR ADVISOR

Morten is a senior advisor and project manager at Mango, and with his 25 years in the industry has been involved in most small and large events. He is passionate about networking and development peoples skills, and is frequently used as a coach by speakers and panelists. Morten staffs our office in Denmark.

He also plays in a band and has an infectious positive attitude to life and other people.

MULTIMEDIAPRODUCER

Malin Helene has a BA in 3D & Animation/Animation & Motion Capture. She likes to combine styles and techniques to create unique expressions, including: 3D, 2D, stop-motion, hand-drawn, motion design, VFX, etc. Malin Helene trains martial arts, and has a black belt (1.DAN) in Taekwondo. She is fond of good stories in the form of books, films, music and art.

TECHNICAL PROJECT MANAGER

Thorstein is a trained sound technician and music producer at Kristiania, formerly Westerdal's School of Communication. He has long and broad experience as a sound and AV technician at events and conferences. In addition to this, he has also designed and delivered technical solutions for a number of events and concerts. Thorstein is service oriented and very well liked by our clients. He is described as very talented and pleasant to work with.

Thorstein also likes to be on stage himself, and he is hired as a bass guitarist for a number of bands and artists.

TECHNICAL PROJECT MANAGER

Eivind has a degree in computer electronics and sound engineering. He has extensive experience from a wide variety of events. He is very efficient and lives by the motto that with thorough planning you get the job done right on the first try. Eivind always meets people with a positive attitude, a genuine desire to meet the customer's needs, and to understand other people's ways of working.

He also loves a good discussion and can talk at length about almost any topic.

PROJECT MANAGER

June is an active person who has a lot of projects going on at once. She is a farmer, runs an online store and a nail salon. She also takes care of her 3 kids, has worked the night shift at a shared accommodation for disabled people and volunteers as a life guard at the local swimming hall. In other words, she is used to handling many details at once, which comes in handy in her work as a project manager.

She does not shy away from new challenges and in 2022 she was a semi-finalist in the Young Farmer of the Year contest.

June is social and outgoing, and enjoys the outdoors, hunting and working out.

PROJECT MANAGER

Alexandra has a master's degree in petroleum geosciences from NTNU. In addition she has done a lot of voluntary work as a refugee guide for the Red Cross, been assistant coach for FK Vidar and has experience as a board member.

She also has a number of years behind her as a committee member for conferences in the oil and energy industry.

Alexandra is passionate and proactive. She likes to create value both as a person and in the projects she works on.

She appreciates a good challenge, is a sports enthusiast and dabbles in cooking.

Department manager Mango K8

Niklas is department manager for Mango at K8, which is Stavanger's new high-rise building with modern meeting room facilities for hire. He always puts others first, and giving customers a good experience is important to him. Niklas started his career early and owned and ran his own business already in high school. He is educated at the The Norwegian School of Hotel Management and has over 11 years of experience in the hotel industry. His motto is: "Nothing is a problem, just a new challenge to solve".

He used to be afraid of dogs and thought cats were the best pet, but now he breeds dogs in his spare time.

technician

Johann has a varied background in many different professions, which includes a year as a conference technician for Hotel Bristol. In addition, he has worked freelance as an AV technician for many years and is particularly strong in interpreting services. In Mango, he fills most technical roles with flying colors and is a multi-technician in the truest sense of the word.

In his spare time, Johann enjoys hunting, fishing and diving.

LOCATIONS

STAVANGER

Bjergsted Terrasse 1
4007 STAVANGER
NORWAY

OSLO

Alf Bjerckes vei 10
0582 Oslo
NORWAY